Email |  ثبت نام  | ورود به سايت  | سه شنبه, 04 تير 1398

جستجوی بخشنامه

اسامی کاندیداهای هیات مدیره و بازرسین 11:57 ق.ظ
دوره آموزشی مبانی مالیاتی و نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی 02:04 ق.ظ
تسهیلات بانک ملت 12:17 ب.ظ
بخشنامه شماره 4898 مورخه 92/11/5 مربوط به کارشناسان با سابقه بالای 6 سال 05:13 ق.ظ
ابلاغیه مورخه 93/6/8 رئیس محترم دادگستری کل استان آذربایجان غربی به روسای محترم حوزه های قضائی 03:05 ق.ظ
ابلاغیه مورخه 93/6/8 رئیس محترم دادگستری کل استان آذربایجان غربی به روسای محترم حوزه های قضائی
قانون کارشناسان رسمی دادگستری 04:09 ق.ظ
تعرفه و دستمزد 12:42 ب.ظ

ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».

مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران 12:34 ب.ظ
ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود: ...